Printed from IMC Sverige : http://sweden.indymedia.org/
IMC Independent Media Center
Themes

Languages

Assignments
Indymedia Translations Project
Media Centers

www.indymedia.org

africa
ambazonia
canarias
nigeria
south africa

canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor
winnipeg

east asia
japan
qc

europe
alacant
andorra
antwerpen
athens
austria
barcelona
belgium
belgrade
bristol
bulgaria
croatia
cyprus
estrecho / madiaq
euskal herria
galiza
germany
grenoble
hungary
ireland
istanbul
italy
la plana
liege
lille
madrid
marseille
nantes
netherlands
nice
norway
oost-vlaanderen
paris
poland
portugal
romania
russia
scotland
sverige
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

latin america
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
puerto rico
qollasuyu
rosario
santiago
sonora
tijuana
uruguay
valparaiso

oceania
adelaide
aotearoa
brisbane
darwin
jakarta
manila
melbourne
perth
sydney

south asia
india
mumbai

united states
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
binghamton
boston
buffalo
charlottesville
chicago
cleveland
colorado
danbury, ct
dc
hawaii
houston
hudson mohawk
idaho
ithaca
kansas city
la
madison
maine
miami
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new hampshire
new jersey
new mexico
new orleans
north carolina
north texas
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rogue valley
san diego
san francisco
san francisco bay area
santa barbara
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
tennessee
urbana-champaign
utah
vermont
western mass
worcester

west asia
beirut
israel
palestine

[process]
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

[projects]
print
radio
satellite tv
video

[regions]
oceania

united states

[topics]
biotech

This site
made manifest by
dadaIMC software

Policy för IMC Sverige

"Indymedia är ett internationellt nätverk av mediaorganistationer och hundratals journalister, som erbjuder aktivistbaserad, icke-kommersiell nyhetsbevakning. Indymedia är en demokratisk nyhetskanal för skapandet av en radikal, riktig och passionerad berättelse av verkligheten."
Antagen 02-11-14

Independent Media Center Sverige är en del i ett internationellt partipolitiskt och religiöst obundet medianätverk som vill omsätta yttrandefriheten i praktisk handling genom att låta olika, radikala och motstridande åsikter komma till tals. IMC Sverige vill genom att skapa oberoende media verka mot de transnationella företagens dominans över världens ekonomi, där rättvisa, hälsa och demokrati kommer i andra hand. IMC Sverige vill genom sin nyhetsrapportering ifrågasätta och utmana den ensidiga och positiva bild av globaliseringens effekter som ofta ges i etablerad media.

IMC Sverige vill vara ett forum för de allt fler människor som inte känner igen sig i etablerad medias beskrivning av verkligheten. Vi vill lyfta fram frågor som är viktiga för dagens gräsrotsrörelser, folkrörelser och utomparlamentariska grupper - frågor som sällan tillåts ta plats i de etablerade medierna.

IMC Sverige har som syfte att:

  • Ur ett underifrånperspektiv belysa sociala och ekonomiska frågor på lokal och global nivå, främst frågor som solidaritet, miljö, fred och jämställdhet.
  • Belysa och uppmärksamma de radikala tendenser som fortplantar sig i gräsrotsrörelserna, folkrörelserna och de utomparlamentariska grupperna i dagens Sverige.
  • Visa på och lyfta fram konstruktiva alternativ till ”den enda vägens” politik och hur de grupper som arbetar mot den nyliberala världsordningen arbetar och tänker.
  • Skapa en form för mediaproduktion som är fri från kommersiella intressen och andra makthierarkier.

Metoder och arbetssätt:

IMC Sverige vill vara en decentraliserad och antiauktoritär organisation. Besluten fattas gemensamt på e-postlistor och redaktionellt material genomgår ingen censur före publiceringen. Således baseras hela nyhetsrapporteringen på de enskilda skribenternas egna initiativ och deltagande.

IMC Sverige har en nationell bas med gemensamma e-postlistor där kommunikation sker. Vi strävar efter att använda konsensus som beslutsform i organisatoriska frågor och vill att fler engagerar sig i produktion, beslut och genomförande. Detta löses i lokala och regionala grupper eller följs upp av en styrelse. Vi vill sträva efter att bygga lokala nätverk där människor kan träffas lokalt och planera och genomföra nyhetsbevakning som de själva sedan publicerar. En redaktionsgrupp ansvarar för att det tekniska bakom nyhetsrapporteringen fungerar och att eventuella missbruk uppdagas med kommentarer och motiveringar i dess ställe. IMC Sverige strävar efter att träffas fysiskt minst en gång i kvartalet.

Nyhetsmaterialet består främst av artiklar och notiser, men även foto, video/tv och radio. Vi vill engagera och utbilda varandra i dessa publiceringstekniker och på så sätt sprida vidare kunskapen om medieproduktion och journalistik på idéell basis. Genomgående i denna ambition är att underrepresenterade grupper i samhället skall premieras för att försöka väga upp den skeva bild av verkligheten som det etablerade mediasverige representerar.
IMC Sverige söker också ingå i nätverk med andra grupper för att skapa oberoende media.

Return to InfoDoc Library

Media Gallery
0 new media uploads
since 12 Apr 2014.
Media Gallery
OPEN NEWSWIRE
This is an open publishing forum
Local Interest
There are no Local Interest Articles to display.
Elsewhere
There are no Elsewhere Articles to display.
 
Hidden articles...
View comments...
annan open publishing
Annan deltagande journalism på nätet
Läsarnas Fria
Latinamerika söker ?digital frigörelse?
Miljoner spanska barn är fattiga
Kulturen kan rädda glesbygden
Hon står upp mot nazismen ? JO-anmäler polisen trots hot
En pudel med svansen mellan benen
Motkraft
oberoende aktivstmedia
DOIT MEDIA
Salem 2007
Ni ska vara rädda för folket
Första Maj
31 Mars - Planka.nu